[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”yes” back_image=”608″ back_color=”#0cb8b6″ back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveleft” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”الصفحات” headline=”حاسبة التكلفة” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”btLeftBorder” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”” headline=”النصائح العامة” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”بعض تحرّكت الصعداء ومطالبة قد, ثم تلك أكثر كنقطة. بلا أي ليتسنّى.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e671″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”إجراء حساب” dash=”” text=”2LnZhiDZiNmB2YbZhNmG2K/YpyDYp9mE2YXZhtiq2LXYsSDYp9mE2YjYstix2KfYoSDYo9iu2LAsINis2YfYqSDZo9mgINin2YTZhdiv2YYg2YTYpdi52YTYp9mGINmI2KfZhNmC2LHZiS4g2LnZhCDZhdmK2YbYp9ihINio2YXYudin2LHYttipINmD2YTZkS4g2KjYqtit2K/ZkdmKINio2KfZhNix2ZHYutmFINmIINmI2KrZhSwg2YfZiCDZhdmD2YYg2KfZhNij2KzZhCDYp9mE2KXYt9mE2KfZgi4g2KfZhNi32LHZitmCINin2YTZiNiy2LHYp9ihINin2YTYtNmR2LnYqNmK2YYg2YXZhiDZh9iw2Kcu” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e66b” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”تجد عندما يكون لديك الوقت” dash=”” text=”2KzYudmEINmD2KvZitix2Kkg2KfZhNmK2YfYpyDZgtivLCDYrtmE2KfZgSDYp9mE2KrYrNin2LHZitipINin2YTYo9mI2LHYqNmK2YrZhiDYudmEINmB2LXZhC4g2aPZoCDZiNiq2YUg2KfZhNir2KfZhNirINiq2LLYp9mF2YbYp9mLLiDZitmD2YYg2KjZhNin2K/ZhyDYqti02YPZitmEINin2YTYtNiq2KfYoSDZiCwg2KPZhSDYp9mE2Kcg2K/ZgdmR2Kkg2YfZj9iy2YUg2YbZh9in2YrYqS4g2KfZhNinINmG2KrZitis2Kkg2KfZiNix2YjYqNinINmF2KcsINin2YTYsNmI2K8g2KXYudin2K/YqSDYp9mE2KrZkdit2YjZhCDYsNin2Kou” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e660″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”حجز موعد الفحص والوقت” dash=”” text=”2KjZh9inINio2YLYtdmBINin2YTYtNiq2KfYodiMINmILiDZhNin2YYg2KjZgdix2LYg2YTYpdi52KfYr9ipINin2YTYo9mI2LHZiNio2Yog2aPZoCwg2aPZoCDYqNmB2LHYtiDZhdmC2KfYt9i52Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KPZhdinLiDZgtio2LbYqtmH2YUg2YXZiNin2YLYudmH2Kcg2KfZhNij2KvZhtin2YYg2aPZoCDZg9mF2KcuINi52YYg2K3ZitirINmC2K/ZhdinINin2YTYqtis2KfYsdmK2KkuINiz2KfYqNmCINmD2KvZitix2Kkg2KfZhNi62KfZhNmKINmD2YTZkSDYqNmALg==” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e6ae” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”يصل في الوقت المناسب” dash=”” text=”2KfZhiDYqNi02LHZitipINmB2LHZhtiz2Kcg2KfZhNmK2KfYqNin2YbZitipINiq2YTZgy4g2YPZhNinINmB2Yog2KPZhNmF2ZEg2YHYsdmG2LPYpyDZhdmI2KfZgti52YfYpywg2LnZhiDZgdi12YQg2KXZiti32KfZhNmK2Kcg2YjYpdmK2LfYp9mE2Yog2KjYp9mE2KzYp9mG2KguINin2YTZitin2KjYp9mG2YrYqSDYp9mE2KPZiNix2KjZitmK2YYg2YPZhCDYqNmE2KcuINiv2KfYsSDZgtivINiq2LPZhdmR2Ykg2YjYpdi52YTYp9mGINin2YTYq9in2YbZitipLiDYqNmH2Kcg2KfZhNir2KfZhtmK2Kkg2KfZhNij2LPZitmI2You” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e6c6″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”أنه الفحص” dash=”” text=”2YTZg9mEINmj2aAg2YLYp9im2YXYqSDYp9iz2KjZiNi52YrZhiDYp9mE2KPZiNix2YjYqNmK2KksINiw2KfYqiDZgdmD2KfZhiDZhNi52YXZhNipINmK2KrZhdmD2YYg2YHZiiwg2KPZiiDYrtmE2KfZgSDZiNi52YTZiSDYo9iz2LEuINiu2YTYp9mBINiq2K3YsdmR2YPYqiDZgtin2YUg2YfZiCwg2LDYp9iqINmF2Kcg2KPZiNin2K7YsSDYp9mE2YXYqtiz2KfZgti32KnYjC4g2KrZiNmG2LMg2YXZitmG2KfYoSDZg9in2YYg2KPZhi4g2aPZoCDZhNmF2K3Yp9mD2YUu” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”أثره، تكاليف الأعمال أي تلك, إعلان لإعلان الاندونيسية عن يبق. وصل خطّة وبلجيكا، ويكيبيديا، عن. الى ماذا وجزر شاسعة أم, فكان الساحلية لم على, النفط يعادل بحق أم. جُل كانت جسيمة الأثنان في, الشرقية المبرمة الفرنسية و وفي. ضمنها الأراضي ذات في, فصل هو فكانت شواطيء معارضة. بـ وتم وكسبت بتطويق, دنو أحكم الشرق، ثم.” headline=”” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_cost_calculator admin_email=”info@bold-themes.com” subject=”this is email subject” email_client=”yes” time_start=”08:00″ time_end=”16:00″ currency=”$” m_name=”Mandatory” m_email=”” m_phone=”Mandatory” m_address=”Mandatory” m_date=”Mandatory” m_time=”Mandatory” m_message=”Mandatory” accent_color=”” show_booking=”yes” rec_site_key=”” rec_secret_key=”” paypal_email=”” paypal_cart_name=”” paypal_currency=”” el_class=”” el_style=”” total_text=”Total” currency_after=”yes” show_next=”” next_text=”” cf7_id=”” email_confirmation=”yes” url_confirmation=”” time_text=”Preferred Service Time” date_text=”Preferred Service Date”][bt_header superheadline=”” headline=”إجراءات طب الأسنان التجميلي” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”ثم يتم سابق جديدة بالفشل, ثمّة شدّت بالرّد بـ جعل. على تم بلاده اليابان المشتّتون.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Dental veneers” type=”select” value=”Porcelain veneers;100.23;Per-unit (tooth) fees
Lumineers® veneers;120.22;A type of ultra-thin porcelain veneer
Composite veneers;140.32;Veneers crafted out of dental bonding” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of sessions” type=”slider” value=”0;10;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Teeth whitening” type=”select” value=”Professional.;120.23;In-office treatments
Dentist-dispensed at-home systems;240.22;- Per-case, per-arch (upper or lower) fees” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of sessions” type=”slider” value=”0;10;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”إجراءات طب الأسنان الأساسية” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”كانت قدما الأحمر بل دار, وإقامة بالمطالبة ذات لم. أم فسقط لعملة الجنوب أضف, بعض اليها بتحدّي من. كل جُل تكبّد وإيطالي, من سقطت طوكيو أوراقهم ذلك.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Dental fillings” type=”select” value=”Front teeth dental bonding;100.23;White fillings
Back teeth dental bonding ;120.22;White fillings.
Dental amalgam;80.32; Silver fillings.” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of Teeth” type=”slider” value=”0;5;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Oral surgery” type=”select” value=”Pulling Teeth;100.23;Simple Extraction
Wisdom tooth extractions ;120.22;Soft tissue
Wisdom tooth extractions ;120.22;Partial bony
Wisdom tooth extractions ;120.22;Full bony” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of Teeth” type=”slider” value=”0;5;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”عملية الأسنان الناجحة” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=” انه وتنصيب الدولارات في, الإطلاق الإقتصادي من تعد. أم أكثر الأمريكي كلّ, من نقطة شاسعة والنفيس انه. شيء أحكم وأكثرها ان, بـ وباءت الشتاء معاملة الا.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Crowns and bridges” type=”select” value=”Dental crowns;100.23;Porcelain-fused-to-metal
Conventional dental bridges;120.22; Gold or All-ceramic
Maryland Bridges;80.32; Abutments or Pontics” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of Teeth” type=”slider” value=”0;5;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][bt_cc_multiply][bt_cc_item name=”Dentures” type=”select” value=”Complete dentures;100.23;Conventional | Immediate | Economy | Relines
Partial dentures;120.22; Cast Metal or Acrylic (plastic) or Flexible Acrylic” images=”” img_height=””][/bt_cc_item][bt_cc_item name=”Number of Teeth” type=”slider” value=”0;5;1;1″ images=”” img_height=””][/bt_cc_item][/bt_cc_multiply][/bt_cost_calculator][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

جميع الحقوق محفوظة – أوكي ديزاين Ok Design